"Skutoční ochrancovia prírodného dedičstva sú iba tí,
ktorí aktívne pomáhaju zachovať tieto spoločné hodnoty
pre budúce generácie"

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Občianske združenie

Motto: Skutoční ochrancovia prírodného dedičstvá sú iba tí, ktorí aktívne pomáhajú zachovať tieto spoločné hodnoty pre ďalšie generácie.

Združenie vzniklo v roku 2013 za účelom ochrany slovenských riek, potokov a mokradí pred devastáciou. Impulzom pre vznik združenia bolo hromadné povoľovanie výstavby malých vodných elektrárni (MVE) na celom území Slovenska počas tvorby kontroverznej ,,Koncepcie hydroenergetického využitia vodných tokov do roku 2030“ z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Členovia združenia sa rozhodli bojovať proti súkromným developerským záujmom, v ktorých je uprednostňovaný zisk vytváraný z poškodzovania životného prostredia.

Podaním sťažnosti na Európsku komisiu do Bruselu sme dosiahli prehodnotenie ,,Koncepcie hydroenergetického využitia vodných tokov do roku 2030“ a zastavenie hromadného povoľovania MVE a tiež novelizáciu EIA zákona.

Keďže posledné fragmenty prirodzených vodných tokov majú vysokú ekologickú a spoločenskú hodnotu treba ich chrániť. Regulované vodné toky treba revitalizovať, vrátiť do nich život, obnoviť samočistiacu schopnosť vodných tokov a zlepšiť podmienky na rekreačné využívanie vôd.

Fotogaléria

Novinky

X