Stanovy OZ Rieka

Stanovy občianského združenia na ochranu vodných tokov – Rieka.

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov „Vráťme vode život a ľudí k riekam“ – Február 2013

Dokument na stiahnutie nájdete TU.